Les fonts que es troben a la intempèrie estan exposades a baixes temperatures durant els mesos de tardor i hivern. En arribar l’època de fred, veiem convenient recordar algunes advertències de manteniment a la gamma d’aixetes per a fonts.

Abans de res, cal destacar que quan es detecta una anomalia en el seu funcionament és important actuar com més aviat millor per evitar danys majors. Qualsevol irregularitat o fallada pot provenir d’impureses o restes de brutícia que s’han colat a les canalitzacions .

Tot i això, el millor és realitzar un manteniment preventiu per impedir aquests problemes.

La protecció contra les gelades és clau

El gel és un gran enemic de les aixetes ubicades en espais exteriors. Per això, un cop finalitza la temporada, és recomanable fer el buidatge de les canalitzacions.

Després, cal actuar diverses vegades el polsador.

Quan es vulgui modificar el reglatge de cabal, caldrà treure el cap de l’aixeta.

Contingències amb les aixetes i solucions

A més de tot allò esmentat anteriorment, hi ha altres causes que poden originar problemes en el funcionament de les aixetes per a fonts. Per tant, qualsevol usuari ha de conèixer com actuar en funció del tipus d’avaria que es presenti.

Si l’aixeta no es tanca, cal verificar la neteja de la junta de tancament. Una altra possibilitat és que s’hagi desmuntat el ressort desobturador. En aquest cas només cal muntar-lo de nou, pressionant i girant-lo alhora en el sentit contrari a les agulles del rellotge.

Però si l’aixeta es tanca massa ràpid, la peça que requerirà una revisió és la junta del pistó. També és probable que el ressort s’hagi fet malbé.

Equipamiento de playas, tarea postvacacional de ayuntamientos

A continuació deixem 2 PDF descarregables amb el pas a pas per regular el manteniment del dispositiu de reglatge de cabal i la fitxa tècnica de l’aixeta en cas de reparació:

Fitxa tècnica aixeta font
Manteniment dispositiu cabal

Abans que passi qualsevol incidència amb les aixetes per a fonts, assegureu-vos de seguir totes aquestes recomanacions per assegurar-ne el bon manteniment.

Contacta amb nosaltres