En altres articles hem pogut parlar sobre la importància que tenen els carris bici en les nostres ciutats. Anar en bicicleta a certs llocs pot arribar a ser una millora saludable i econòmica. Per aquest motiu, si tenim en compte que cada cop més es potencien més els espais verda i les solucions ecològiques de transport, abordarem el tema dels carrils bici i les seves tipologies.

Quins tipus de carrils bici existeixen

Des del punt de vista més tècnic, existeixen diferents tipus de carrils bici, entre els quals destaquem els següents:

  • Vies reservades. Són els camins que permeten la circulació de bicicletes, a més de la circulació de vianants. Pertanyen a aquest tipus les vies verdes i les ciclovies que passen a través de parcs i jardins.
  • Carrils bici. Són els que més coneixem i es divideixen en diverses tipologies diferents. Els podem trobar de forma bidireccional o unidireccional a la carretera i unidireccional o bidireccional a la vorera. Es tracta, doncs, d’aquells itineraris en els quals es combina el pas de vianants amb el de bicicletes i vehicles a motor.
  • Vies ciclables. Podem trobar zones peatonals amb una plataforma única en les quals les condicions de circulació de vehicles queden restringides a vianants. D’altra banda, també trobem carrers bici en les quals el tràfic d’automòvils té una velocitat màxima limitada a 30 km/h.
La importancia dels carrils bici

A Grup Fábregas aportem les solucions necessàries i realitzem la instal·lació de carrils bici i tots els seus elements per a què la seguretat sigui primordial a l’hora de circular per aquests espais.

En alguns dels nostres projectes pot observar com hem realitzat la instal·lació de carrils bici en ciutats com Barcelona o Santiago de Chile.

Per solicitar-nos informació sobre els carrils bici, pot posar-se en contacte amb Grup Fábregas i l’atendrem i assessorarem personalment.

Contacta amb nosaltres