Amb els ressalts i reductors vials s’aconsegueix controlar la velocitat de la circulació, fent que aquesta sigui més lenta i fent de la carretera un lloc més segur, tant per a vehicles com per a vianants. A Grup Fabregas fabriquem reductors vials de dos tipus diferents per adaptar-nos a les seves necessitats, dels quals parlarem a continuació.

Reductors de velocitat de Grup Fabregas

Segons la Normativa vigent, la col·locació de ressalts a la via pública es fa servir per a reduir la velocitat de la circulació i augmentar la seguretat en les franges de circulació de vianants, interseccions, etc.

És a dir, que s’instal·len en aquells llocs en què és molt necessari que hi hagi una velocitat baixa i que s’hagi de mantenir al llarg de la via. A la nostra empresa comptem amb dos tipus de ressalts de diferents mides.

D’una banda, el reductor de velocitat RE-1, amb una secció central de cautxú reciclat amb bandes reflectants. Les seves mesures són 405x505x50 mm.

De l’altra, el reductor de velocitat RE-2 és més gran, fabricat en cautxú reciclat amb bandes reflectants i d’unes mesures de 600x470x30 mm.

Aquests reductors de velocitat s’instal·len normalment en zones residencials, escolars i urbanes, a més d’altres de baixa velocitat i que comptin amb trànsit pesat i passos de vianants, ciclistes, etc.

Reductor de velocitat

A Grup Fabregas posem a la seva disposició tota la nostra experiència i els nostres productes per a aportar-li solucions de qualitat en qualsevol cas que se li presenti.

Gràcies als nostres reductors de velocitat aconseguirà controlar el trànsit i la velocitat de la via en què s’instal·lin, aportant una major seguretat per a tothom.

En cas de tenir dubtes o voler sol·licitar-nos més informació sobre els nostres reductors de velocitat o altres productes, també pot posar-se en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres