Quan estem davant la necessitat de realitzar qualsevol obra de condicionament de zones de trànsit de vianants o del tràfic, necessitem tenir en compte certes normatives europees en vigor. Per a aquest tipus d’obres es requereix de materials de cobrimient que compleixin amb la norma UNEIX EN 124, que estableix els requisits de qualitat dels productes, projectes i treballs que duguin a terme qualsevol empresa.

La norma UNE-EN124, sinònim de qualitat

La norma UNE EN 124 aplica a “Dispositius de cobriment i de tancament per a zones de circulació utilitzades per vianants i vehicles. Principis de construcció, assajos de tipus, marcat, control de qualitat.” segons explica Aenor.

Si es troba davant la necessitat de realitzar una obra d’aquest tipus, és important saber quines empreses i materials que compleixen amb aquesta normativa. La seguretat és un aspecte important que únicament s’aconsegueix amb productes de qualitat.

Grup Fábregas és especialista en aquest tipus d’obres, per la qual cosa els nostres materials de sanejament i tancament compten amb totes les garanties pertinents i per això són perfectes per realitzar qualsevol projecte de tancament i sanejament.

Al nostre catàleg online, pot seleccionar aquesta norma de qualitat com a filtre, per visualitzar ràpidament quins dels nostres productes compleixen amb aquesta normativa, tant en fosa dúctil com en altres productes (reixes i tapes de composite, elements esportius biosaludables, prefabricats de formigó i altres productes per a parcs i jardins).

Innovació, resistència i planificació

Grup Fábregas es caracteritza per un continu treball d’innovació, la qual cosa ens ha permès aconseguir productes d’alta qualitat, que li ajuden a aconseguir el resultat òptim en cadascun dels projectes en els quals participem.

La resistència dels nostres materials els fan perfectes per a treballs d’equipament de les vies urbanes; ens adaptem a qualsevol treball amb les millors garanties.

La planificació és un altre dels nostres forts i un dels valors més valorats pels nostres clients a l’hora d’iniciar i desenvolupar el procés de construcció. Un bon plantejament previ és la clau per realitzar millor treball i aconseguir uns millors resultats amb un menor cost.

Aconseguir els millors resultats en les seves obres està a l’abast de les seves mans gràcies al nostre catàleg de productes que compleixen amb la norma UNEIX EN 124.