Depenent de qui transiti un espai urbà pot trobar més o menys dificultats d’accessibilitat: no és el mateix pujar i baixar una escala fàcilment o salvar vorades a peu que haver de fer-ho amb mobilitat reduïda. Per això, existeixen actualment elements que poden ajudar a que els espais urbans siguin molt més accessibles per a tothom, facilitant una convivència a les ciutats molt més positiva. En l’article que ens ocupa li expliquem quins són aquests elements.

Elements urbans d’accessibilitat

Són diversos els elements urbans d’accessibilitat que podem trobar a les ciutats. Entre ells, destaquem els següents:

  • Elements urbans, especialment aquells que tenen a veure més directament amb la infraestructura dels carrers i les carreteres: Les voreres, les rampes, els passos de vianants … Tot aquest conjunt, ben condicionat per a una correcta accessibilitat, pot millorar notablement la vida a les ciutats per a persones que tenen una mobilitat reduïda.
  • Mobiliari urbà. La situació d’aquests elements pot provocar una millora molt significativa en l’accessibilitat a la ciutat. El mobiliari urbà inclou els bancs, les papereres, les fonts i tot allò que pugui trobar-se en els carrers, els parcs o els jardins. És essencial l’atenció i l’ús que li donem a aquest mobiliari perquè sigui d’ajuda real.
L'accesibilitat a les ciutats
  • Espais habilitats. Els parcs i els jardins són espais que contenen recursos i elements que poden ajudar no només a l’accessibilitat, sinó també a fer exercicis determinats a persones amb mobilitat reduïda. Els elements biosaludables que oferim des de Grup Fábregas són una de les opcions més utilitzades en aquests espais i que fan d’aquests llocs zones més solidàries per a persones amb dificultats de mobilitat.

Des de Grup Fábregas li oferim tot tipus de solucions d’accessibilitat per a les ciutats. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per sol·licitar-nos més informació al respecte.

Contacta amb nosaltres