fabrekompo portada

 

La nostra empresa, Grup Fábregas, es troba especialitzada en equipament urbà en materials compostos. Així, a més dels productes d’obra civil de fundició dúctil i els equipaments per a espais urbans (bancs de fusta i altre material per a la construcció de parcs i jardins) una divisió de la nostra empresa s’encarrega de la fabricació de reixes i tapes de clavegueram en materials compostos. Es tracta de la família Fabrekompo del nostre catàleg. Aquesta familía de productes es caracteritza per utilitzar una barreja de resines termostables i de teixits de reforç, sempre sota l’estricte compliment de les normes UNE-EN 124-1:2015 i UNE-EN 124-5:2015. D’aquesta manera, resulten especialment resistent al pas del temps, als ambients humits i a la contaminació en general.

Catàleg Fabrekompo: equipament en materials compostos

Els nostres principals productes d’equipament urbà en materials compostos són les reixes embornals, les reixetes amb canals, les tapes hidràuliques i les tapes i cèrcols de registre.

Reixes embornals

Posseeixen unes mesures de 550 per 450 mil·límetres (llarg i ample) i una alçada de 70. Per la seva part, la cota de pas és de 300 mil·límetres, la qual es divideix en X i Y.

Reixetes amb canals

En aquest producte donem a triar entre canal i reixa de composite KPF-U-150-P i KPF-U-200-P, fetes en polietilè i polidamia reforçada amb fibra de vidre.

Tapes hidràuliques

Existeixen fins a sis categories de tapes hidràuliques, totes frabricades en composite: D-17 KP-D-17-D400, D-18 KP-D-18, D-18 KP-D-18-C250, D-18 KP-D-18-D400, 40×40 KPF-D-15-S i 45 KPF-D-15 de tipus quadrat.

Cadascuna compta amb diferents mesures, des dels 760 mil·límetres de llarg i ample, fins als 446.

Tapes i cèrcols de registre

Per últim, les tapes amb els seus corresponents cèrcols de registre es divideixen en KPF-B-8DU-D400, KP-R-1 i KP-R-2.

En suma, tots els nostres productes estan fabricats per a aguantar tant les inclemències temporals com els possibles efectes corrosius que puguin contenir les aigües de clavegueram. Amb aquesta finalitat, es troben realitzats amb fibra de vidre, carboni, bor, ceràmica, polidamia i polietilè. També ens encarreguem d’elaborar tapes de telefonia i comunicacions.

Descarregui el catàleg de Fabrekompo en la secció Catàlegs