Els embornals són elements que es troben a la calçada i, tot i que passen desapercebuts, la seva funció és vital per el correcte desenvolupament de la ciutat.

Com són i quina és la seva funció? En el següent article resolem aquest i altres dubtes sobre aquest element urbà una mica desconegut.

La millor definició d’embornals

Quan parlem d’embornals ens referim a aquells desguassos que es troben just a sota de la vorada de les voreres. El seu objectiu és filtrar l’aigua que prové de la pluja, neu o reg per mitjà de la claveguera. Com a norma general la seva estructura és la següent:

  • Pericó
  • Reixeta
  • Orifici de desguàs
  • Conducte de sortida

Diferències entre embornal i clavegueró

Equipamiento de playas, tarea postvacacional de ayuntamientos

En moltes ocasions s’utilitzen les paraules embornal i clavegueró de forma intercanviable. Però hi ha un matís diferencial en la seva definició.

Encara que tots dos s’utilitzen per buidar l’aigua de la pluja, com hem esmentat anteriorment,  l’embornal acostuma a tenir l’entrada d’aigua en sentit vertical.

No obstant això, tots dos consisteixen en un sistema de drenatge.

Gràcies a la funció d’aquest sistema, que compta amb altres components, s’eviten els fluxos d’aigües torrencials i els seus perills. I, per descomptat, impedeixen la formació d’inundacions que suposarien un greu perill per als ciutadans.

Però cal destacar que aquesta important funció no es pot complir a la perfecció sense la neteja. I és que, a l’igual que passa amb l’embornal de la banyera a casa, cal evitar les acumulacions de residus, fulles i altres taps.

Aquesta neteja ha de ser periòdica i respondre a un pla específic, sense tenir presses en moments crucials. Això sí, encara ha d’intensificar-més quan es preveu que comenci la temporada de pluges o davant d’un gran temporal.

Grup Fábregas posa a la teva disposició embornals en Fabrekompo i fosa dúctil. Posa’t en contacte amb nosaltres per demanar pressupost sense compromís.

Contacta amb nosaltres