Cada cop veiem un major increment en l’ús de materials compostos a diversos sectors de la societat. A més, és un increment que es veu a nivell mundial. Entre aquest tipus de materials trobem els composites, els ciments de goma o els molls.

Grup Fabregas t’expliquem tot el que necessites saber sobre aquest tipus de materiales.

Els materials compostos: tot avantatges

Podem explicar què són els materials compostos d’aquesta manera: Es tracta de la unió de materials concrets que junts reuneixen unes propietats específiques que ofereixen avantatges en diferents usos urbans.

Els avantatges dels que parlem si ens referim a materials compostos són els que segueixen:

  • Són materials molt lleugers. Aquest aspecte implica una major facilitat en el transport, la manipulació i el muntatge.
  • Són anticorrossius. Quan es treballa a zones de molta humitat o de la costa, aquest tipus de material és l’idoni.
  • Ofereix qualitats específiques superiors en quant a tracció, flexió, compressió i impacte. Com són materials molt modelables, es poden imprimir en formes complexes. Admeten acabats mats, rugosos, satinats, etc.
  • Són rentables amb la pluja. Són el material ideal per a façanes, parcs i elements arquitectònics exteriors.
  • Tenen una baixa conductivitat tèrmica i són resistents al foc.
Els avantatges del material compost en obra civil

En general, aquest tipus de material compost ofereix encara més avantatges dels que citem. Es caracteritzen per ser materials de qualitat i que tenen una llarga vida útil per a les construccions.

A Grup Fabregas som especialistes en materials compostos i composite. Per saber més sobre els nostres serveis pot observar el nostre catàlogo o posar-se en contacte amb nosaltres sense cap tipus de compromís.

Contacta amb nosaltres