La fundició dúctil és un tipus de fundició de ferro aleada amb grafit. Té una gran duresa i resistència a tot tipus d’agents externs. A Grup Fabregas som professionals experimentats en fundició dúctil, especialment dedicats a la fabricació i comercialització de tapes, reixes de clavegueram i canalitzacions per a xarxes de sanejament.

En el present article parlarem sobre les aplicacions dels productes de fundició dúctil.

En què es pot fer servir la fundició dúctil?

Encara que no ho sembli, gran part de la producció de la fundició dúctil s’utilitza per a la fabricació de tubs per línies d’aigua potable o aigües de clavegueram. Un dels avantatges amb què compta la fundició dúctil és que la seva resistència permet que no calgui instal·lar-li protecció afegida.

A més, també s’utilitza aquest tipus de producció per a les tapes de clavegueram i reixetes embornals, ja que és un material que suporta molt bé el pes dels vehicles que passen per sobre.

En el sector de l’automoció s’usa en diversos elements que requereixen d’una resistència major que l’alumini o l’acer. També és un tipus de material que es fa servir per a la fabricació d’aerogeneradors.

Usos de la fundició dúctil

Totes aquelles figures que necessitin càrregues de pes es fabriquen amb fundició dúctil perquè aporta durabilitat, seguretat i resistència.

En alguns casos, també s’utilitza la fundició dúctil per a la fabricació de plaques de ferro per a pianos.

Els productes de fundició dúctil de Grup Fabregas

A la nostra empresa fabriquem tot tipus de productes en fundició dúctil, entre els quals destaquen:

  • Vorades
  • Embornales
  • Reixes (curta aigües, embornals, amb canals)
  • Tapes hidràuliques, de telecomunicacions, de telefonia.
  • Anelles de registre
  • Trapes i albellons

Si necessita saber més sobre els nostres productes de fundició dúctil i la nostra feina, pot posar-se en contacte amb nosaltres. L’atendrem sense compromís.

Contacta amb nosaltres