Tots els anys els accidents de trànsit posen fi a la vida de molts ciutadans. La part més lamentable és que la majoria d’aquests són evitables. Per aquest motiu els ajuntaments planifiquen la incorporació de tot l’equipament urbà possible per a impedir que continuïn ocorrent accidents.

A pesar que influeix el factor humà, encara hi ha molt de recorregut de millora en la concepció de les calçades i vies transitades.

Des del blog de Grup Fábregas aquest mes parlem sobre 3 elements indispensables per a col·laborar amb una millor seguretat viària.

La influència de l’equipament urbà en la reducció d’accidents de trànsit

Equipamiento de playas, tarea postvacacional de ayuntamientos

A continuació exposem els tres components d’equipament que major transcendència tenen en la circulació de vehicles, així com les seves principals funcions:

1. Deceleradors o reductors de velocitat. Com el seu nom indica, el seu objectiu és obligar el conductor a disminuir la marxa del vehicle que condueix. Estan fabricats amb cautxú i compten amb bandes reflectores per a poder percebre’ls fins i tot des de grans distàncies. En aquest cas, el rol que compleixen va lligat a la seva col·locació estratègica en la carretera. No obstant això, cal ressaltar que han d’estar disposats de manera que no puguin esquivar-se, la qual cosa suposaria una altra amenaça a la seguretat viària.

2. Pilonas. Consisteixen en obstacles verticals que s’eleven des del sòl. Per norma general, ronden al voltant del metre d’altura, encara que depèn de cada model. S’empren per a delimitar la via de circulació de qualsevol altra zona, com a aparcaments o passejos per als vianants. A més, impedeix l’aparcament en voreres i altres espais prohibits.

3. Separadors del carril bici. En cas d’accident, és evident que els ciclistes tenen més possibilitats que l’accident de trànsit sigui mortal. Per això és imprescindible protegir-los. Aquests separadors tenen la fi de delimitar els carrils bici de la carretera, la qual cosa permet una circulació lliure i segura. En pròxims articles del blog t’explicarem tot sobre com muntar-los per a obtenir els millors resultats.

A Grup Fábregas ens preocupem per la seguretat viària de la teva ciutat, la qual cosa ens mou a treballar en les millors solucions en equipament urbà. Contacta’ns per a saber més.

Contacta amb nosaltres