Project Description

Jardinera J-2 Barakaldo

NOUS CARRERS A BARAKALDO

Fundició Dúctil Fábregas subministra les jardineres Barcelona J-2 per a la urbanització de nous carrers a Barakaldo.