Fábregas introdueix el banc SIMILAR en Hungría.

Fábregas introdueix el nou banc SIMILAR a Hungría, obteniendo tal éxit que ha sigut utilitzat per a la campanya publicitaria de T-mobile al país.