Papeleras funcionales para parques y jardines

Papereres funcionals per a parcs i jardins

Quan caminem pels carrers de la ciutat o per algun parc, hi ha molts elements que podem passar per alt però que tenen una gran importància en l’ambient i en el conjunt de l’espai. Un d’aquests elements indispensable en qualsevol espai urbà són les papereres, que compleixen funcions d’interès general. Donada la seva importància, Grup…