Aplicacions dels productes de fundició dúctil

Aplicacions dels productes de fundició dúctil

La fundició dúctil és un tipus de fundició de ferro aleada amb grafit. Té una gran duresa i resistència a tot tipus d’agents externs. A Grup Fabregas som professionals experimentats en fundició dúctil, especialment dedicats a la fabricació i comercialització de tapes, reixes de clavegueram i canalitzacions per a xarxes de sanejament. En el present…