Elementos accesibilidad

Elements urbans que ajuden a l’accessibilitat

Actualment es troba en vigor la nova Llei d’Accessibilitat per a persones minusvàlides i la seva correcta integració. No obstant, en entorns urbans en moltes ocasions trobem que no hi ha elements que ajudin a aquestes persones a accedir a alguns llocs. A continuació fem un repàs dels elements d’accessibilitat a l’entorn urbà que Grup…