Norma UNE EN 124. Significat

Quan estem davant la necessitat de realitzar qualsevol obra de condicionament de zones de trànsit de vianants o del tràfic, necessitem tenir en compte certes normatives europees en vigor. Per a aquest tipus d’obres es requereix de materials de cobrimient que compleixin amb la norma UNEIX EN 124, que estableix els requisits de qualitat dels productes,…