Pilona Barcelona Flexbook – Poliuretano C-430-TPU-ROJ