D-34

Conjunt de vorera absorbidora reixa de embornal de mides 500x574mm realitzat en fundició dúctil, compleix norma UNE EN-124 classe C-250