CL-3

Conjunt de marc de 1910x1010mm ext. i 3 tapes abatibles de 835x630mm amb tancament, compleix norma UNE-EN 124 C-250, amb marcatge “Ajuntament de Barcelona – aigua no potable”