E-40X40-HONDAS

Tapa i marc emplenable 410x410x68 mm, hidràulica en fundició dúctil per a 12,5 Tn de càrrega de ruptura, compleix norma UNE EN-124 classe B-125.