E-60X60-HONDAS-80

Tapa i marc emplenable 606x606x86 mm, hidràulica en fundició dúctil per a 25 Tn de càrrega de ruptura, compleix norma EN 124-2 classe C 250.