CL-1

Conjunt de marc de 1010x660mm ext. i 1 tapa de 835x630mm. abatible amb tancament, compleix norma UNE-EN 124 C-250, amb marcatge “Ajuntament de Barcelona – aigua no potable”