D-17-250

Tapa 585×585 mm. i marc 660×660 mm amb una alçada de 30 mm. hidràulica en fosa dúctil per a 250 KN de càrrega de trencament.