UA-1514Les Barres Altes milloren la força i tonifiquen els músculs dels braços, les espatlles i l’esquena. Disposa de quatre barres horitzontals a diferent alçada per realitzar flexions.