B-19AD

Reixa i marc abatible tipus integrale de 570x380x30 mm. en fundició dúctil per a 25 Tn de càrrega de ruptura C-250