B-19D

Reixa i marc abatible tipus Senna de 660x320x40 mm. en fundició dúctil per a 25 Tn de càrrega de ruptura. C-250.