D-12B

Reixa i marc plana de 650×650 mm en fosa dúctil per a 25 Tn de càrrega de trencament compleix norma UNE EN-124 classe C-250.