D-12C-V

Reixa i marc còncava de 500×500 mm. en fundició dúctil per a 25 TN. de càrrega de ruptura. compleix norma UNE EN-125 classe C-250.