D-12C

REIXA I MARC CÒNCAVA DE 600X600 MM. EN FUNDICIÓ DÚCTIL PER A 25 TN. DE CÀRREGA DE RUPTURA. COMPLEIX NORMA UNE EN-125 CLASSE C-250.