D-9

Reixa talla-aigües 750x400x27 mm. en fundició dúctil per a 25 TM. de càrrega de ruptura. 250 KN. (amb opció de marc angular, no inclòs en el preu)