D-8

Reixa talla-aigües 750x350x27 mm en fundició dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura Classe C-250 i norma EN 1433 (amb opcion de marc angular, no inclòs en el preu).