D-7

Reixa talla-aigües 750x300x27 mm en fundició dúctil per a 25 Tn de càrrega de ruptura. 250 KN (amb opció de marc angular, no inclòs en el preu).