D-6

Reixa talla-aigües 750x250x27 mm en fundició dúctil per a 25 Tn. Classe C 250 i norma EN 1433.