D-5

Reixa talla-aigües 750x200x27 mm en fundició dúctil per a 25 Tn Classe C 250 i norma EN 1433.