P-2Pous de formigó de 900x900x500 mm. sense solera i matxembrat. D’Interior 700×700 mm.