C-517Pilona Grei de 1000 mm d’alçada biga HEB100 pintada en oxiron negre forja