C-23F

Paperera “Tramontana” abatible circular. de fundició dúctil, indestructible. Amb suports massissos de fundició dúctil.