C-2007Paperera margarita, circular de 65 litres fabricada en acer amb cubeta galvanitzada, acabat en zincat electrolític per immersió, aplicant una posterior imprimació d’esmalt en polièster al forn