C-23GCPaperera amb cendrer model Barcelona circular abatible de xapa perforada de 1,5 mm de gruix i suports de tub metàl·lic de ø40×2 mm galvanitzada i pintada a l’epoxi a el forn de color gris perla RAL 7011, amb capacitat per a 60 Litres.