C-15-CROM-REFont model Vendôme cilíndrica en estructura d’acer pintat en gris martelé, disposa d’una aixeta de llautó cromat i 1/4 de reixa d’relliga circular completa de desguàs en acer galvanitzat, té una alçada de 1000 mm i tub de Ø 200 mm.