C-17

Font vendôme cilíndrica de ø200×1000 mm. Amb aixeta cromada i 1/4 de reixeta desguàs de relliga galvanitzada acabada amb pintura oxiron negre forja.