C-3100

Font amb reixa en relliga galvanitzada, amb aixetes temporitzades, antivandàlica de Presto,