C-47

Escocell en fundició de ø1200 mm. I forat central de ø450 mm.