I-700-80

Escocell quadrat en fundició tipus Niu, de forats concèntrics <10mm, de 800x800 mm i forat central de ø300 mm. format per 2 peces, acabat oxiron negre al forn.