I-300

Escocell tipus impu en fundició. de 1000×1000 mm. en dues peces. Amb forat ø450 mm.