C-1-ALTO

Banc de peus de fundició dúctil i 18 llistons de fusta de guinea tractada i envernissada amb lasur a porus obert. Opcional fusta de pi.