C-1021-GRI

Banc de formigó prefabricat hidrofugat (sense armadura) de color gris, amb una textura Lisa i amb mesures: 450x450x450 mm.