BAL-021Fusta laminada i tractada en autoclau. Figura realitzada en polietilè. Moll d’acer pintat al forn. Seient de polietilè. Per a nens a partir de 3 anys. Mesures: 1.140 x 300 x 940 mm.