H

Arqueta tipus H de formigó H200 de 1150x950x970 mm. amb solera i finestres de connexió de 300×300 mm. amb doble armadura de vareta de ø12 mm. i ganxos de tir galvanitzats.