Política de privacitat

Informació sobre la Protecció de Dades

Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament
Empresa: FUNDICION DUCTIL FABREGAS, SAU – A58574518
Direcció: C/ GRAN BRETANYA, 41 POL. IND. LES COMES – (08700) IGUALADA
Contacte: RGPD@GRUPFABREGAS.COM – 938051125

Finalitats

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a FUNDICION DUCTIL FABREGAS, SAU tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, de les següents finalitats:

 • Arxiu/historial de treballadors i ex-treballadors de l’empresa
 • Compra/venta de material
 • Control i supervisió de l’eficiència i qualitat de l’entitat
 • Control i vigilància d’accés a llocs
 • Coordinació d’activitats empresarials
 • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
 • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
 • Formació
 • Gestió contable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
 • Gestió contable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments i pagaments
 • Informació procedent de les Cookies
 • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
 • Realització de cobrament mitjançant TPV
 • Realització de compra mitjançant botiga virtual en pàgina web/plataforma.
 • Realitzar comandes
 • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès inclosos al currículum
 • Recepció de la prestació d’un servei
 • Seguretat de l’entitat.
 • Tramitació d’altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
 • Tramitació de pressupostos
 • Utilització de dades derivades de les activitats de l’empresa

Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals.

Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades radica per:

 • Consentiment inequívoc
 • Execució d’un contracte
 • Interès legítim per part del responsable del tractament
 • Protegir l’interès vital d’un afectat

Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents casos:

 • A altres responsables del tractament
 • Administració tributària
 • Bancs i entitats financeres
 • Empresa de neteja
 • Encarregats de destrucció de documentació
 • Entitats asseguradores
 • Entitats de Consultoria/Auditoria
 • Entitats de formació
 • Entitats informàtiques de manteniment del software i hardware
 • Gestoria/Assessoria
 • Seguretat social
 • Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si a FUNDICION DUCTIL FABREGAS, SAU estem tractant dades personales que el concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitat per les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. FUNDICION DUCTIL FABREGAS, SAU deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si vols fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

 • Per a exercir el seu dret d’Accés fes clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Rectificació fes clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Supressió (Oblit) fes clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Limitació del Tractament fes clic aquí
 • Per a exercir el seu dret d’Oposició fes clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Portabilitat fes clic aquí

Alternativament, també poden dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent direcció: C/ GRAN BRETANYA, 41 POL. IND. LES COMES – (08700) IGUALADA adjuntant una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, direcció de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Per últim, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competent per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

Política de cookies

Per a conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç enlace política de cookies.